Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170139

Dato: 28.03.2023

Nei til ny forskrifshjemmel i smittevernsloven paragraf 4-3 a.