Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 375335

Dato: 11.04.2023

Er veldig imot dette høringsforslaget