Høringssvar fra Stein-Ove Thunem

Dato: 11.04.2023

Å stenge ned samfunnet slik som ble gjort i 2020 viste seg å være svært skadelig.
Jeg kjenner og har hørt om mange som sliter fortsatt med psykiske problem etter nedstengingen.
Spesielt studenter og unge mennesker har i etterkant fortalt om at isolasjonen førte til angst og psykiske problem som de sliter med fortsatt. Men også eldre som ikke fikk møtt familie og gamle mennesker fikk ikke se sine kjære før de døde.
industrien og bedriftene sliter den dag i dag med etterslep fra tiltakene og mange bedrifter gikk konkurs som følge av nedstengingen som selfølgelig gjorde at mennesker mistet levebrødet sitt.
Det er diskusjoner om nedstengingen hadde noe virkning i det hele tatt, dermed står man igjen og ser et bilde av at konsekvensene var overveldende negative i forhold til om det skulle finnes noen positive.
Når dette skulle være midlertidige tiltak samtidig som vi ser at tiltakene ikke fungerte så spør jeg hvorfor det blir lagt opp til lovendring og tidsutvidelse av noe som har vært så negativt for vårt samfunn ?
Jeg vil minne om at det finnes allerde verktøy i smittevernloven til å begrense eventuelle pandemier. Hvorfor er det ønskelig fra myndighetene å legge til rette for kontrolltiltak med bevegelses frihet karantene og andre reguleringer som bryter med grunnloven og menneskerettighetene ?
Menneskerettighetene og grunnloven ble nettopp skapt til beskyttelse mot eventuelle fremtidige scenarier der det kommer myndigheter som ønsker å sette slike grunnleggende verdier til side.
Det å legge opp til et lovverk som setter slike verdier til side legger opp til muligheter for overgrep fra myndighetene mot individet som i fremtiden kan bli dømt som kriminelle handlinger mot menneskeheten.
Når koronabehandlingen skal skjules i 60 år, så får heller ikke befolkningen innsyn i hva som egentlig foregikk.
Hvorfor skal dette skjules ?
Jeg har en uggen følelse på det som foregår og mitt høringsvar er at dere må tenke dere nøye om.
Muligheten for den som ivrer for å videreføre slike negative tiltak kan befinne seg på feil side av hva som er rett og galt målt opp mot menneskerettighetene er stor.
Jeg sier nei til videreføring av slike tiltak.
Stein-Ove Thunem