Høringssvar fra Kari Mettes Velværesenter

Dato: 10.04.2023

Dette lovforslaget strider mot Grunnloven. Jeg sier NEI til dette lovforslaget. Dette lovforslaget hører IKKE hjemme i et demokrati.