Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 396546

Dato: 11.04.2023

Nei til høringsutkast i sin helhet!
Individets medfødte frie valg må gå foran lover og forordninger gitt av landets myndigheter eller overnasjonale vedtekter og bestemmelser. Et hvært menneske må stå ansvalig for sin være og handlinger. Det gir ingen rett til å skade eller tramatisere andre mennesker uavhenig av påtatt rang, tittel eller annet det måtte påberope seg.
Nok er Nok!