Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 336637

Dato: 11.04.2023

Jeg er enig med organisasjonen FOLKESTYRET som er dypt bekymret for regjeringens forslag til endringer i smittevernloven og protesterer på vegne av befolkningen og folkestyret i Norge. Demokratiske prinsipper for et ekte folkestyre som vist nedenfor overholdes ikke i forslaget:

- Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

- Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

- Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

- Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

- Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

- Myndighetene er underlagt folket

- Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

- Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

- Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

- Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes