Høringssvar fra Henning H Holmberg

Dato: 10.04.2023

Dette var et solid overtramp og brudd på menneskerettigheter og burde egentlig vært straffbart og straffet de ansvarlige.

Men siden dette landet begynner å bli et land vi ikke liker å sammenligne oss med så får vi bare vente på neste overtramp, og håpe folket våkner å må la dere stå til ansvar.