Høringssvar fra Brage

Dato: 08.02.2023

Dette strider i mot all sunn fornuft og er et verktøy til folkekontroll uten legitime grunnlag. Bare det faktum at dette er ønskelig fra en viss gruppe mennesker er beklagelig å ikke minst ynkelig.

NEI til dette forslaget.