Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 253236

Dato: 10.04.2023

Jeg er sterkt imot lovforslaget.

Pkt b) ..smittekarantene.. Det er ikke akseptabelt at noen person skal kunne frarøves sin bevegelsesfrihet basert på mistanke om smitte basert på ordlyden «har økt risiko for den allmennfarlige smittsomme sykdommen nærkontakt med en smittet eller antatt smittet person»

Pkt a) ..Isolering.. Terskelen for å benytte begrepet allmennfarlig sykdom er for lav. Jeg er mot bruk av tvungen isolering med begrunnelse i allmennfarlig sykdom. Erfaringen med alvorlighet Covid 19, før vaksinen, målt andel døde i 2020 er på linje i med andelen døde av sesonginfluensa. Videre eksempelet med at Apekopper er å anse som en allmenfarlig smittsom sykdom – et brutalt feil bruk av begrepet.

Jeg er sterkt imot lovforslaget som jeg mener gir mer handlingsrom til å ta i bruk strengere virkemidler enn de midlertidige forskriftene.