Høringssvar fra Bodil Strand

Dato: 10.04.2023

Et stort NEI til dette forslaget.
Dette er brudd på menneskerettighetene!