Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139538

Dato: 08.03.2023

Ønsker ingen forandring i Smiitevernloven.

Ønsker ikke

isolering og smittekarantene.

Mvh Anja Sønsteby.