Høringssvar fra Carl Lexow

Dato: 01.04.2023

Dersom et politisk system ikke preges av "fair play" og respekt for individets rettigheter, forvitrer det og man får anarki. Deretter overgår det til et totalitært system.

Gitt summen av politikernes mange forslag til rettighetsinnskrenkninger mht overvåkning (PST), holdningspåvirkning basert på løgner (Covid), hemmelighold (endringer i offentlighetsloven), forskrift om isolasjon og karantene (smittevernloven) og overføring av makt til internasjonale organer (Grunnloven), forvitrer nå tilliten til politikerne og systemet svært raskt.

Denne typen politisk/administrative forslag bør aldri tre i kraft.