Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 599304

Dato: 24.02.2023

Ønsker ingen endring i smittevernloven.