Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224529

Dato: 10.04.2023

Uaktuelt. Slik det framstår så er dette kun et forslag for å kunne kontrollere befolkningen helt uten grunn