Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124219

Dato: 04.03.2023

Dette forslaget er ikke forenelig med et demokratisk styrt Norge .Støtter ikke forslaget !!!!