Høringssvar fra Pia Gjølstad

Dato: 07.02.2023

Da vi alle må ha lært noe av det som har skjedd er det ikke samfunnsnyttig med de forslagene i det hele tatt ,så isteden for å gjenta ting som ikke fungerer, å lære av dem så stemmes det nei til dette forslaget. Å ta bort menneskers frihet å støtte seg på prognoser som ikke er reelle og ikke stemmer med kart og terreng . Samfunnet har ikke vært tjent med å stille kroppene våre til eksperimentering som har fått og (kan fortsatt) gi store nye utfordringer med bivirkninger i verden, som vi alldri har sett maken til.

nei takk!