Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 342984

Dato: 11.04.2023

Lovforslaget er uakseptabelt.

Slik kan vi ikke ha det!