Høringssvar fra Sveinung Vikene

Dato: 24.02.2023

Den som ikke har lært noe av historien, må gjenta den. Her er så mye informasjon og desinformasjon vedrørende "pandemien" og dens spøkelser (fra WHO`s side, mest desinformasjon) at dette er et forslag som aldri må gjennomføres. Det gir kun maktsyke politikere og deres medløpere (pressen spesielt) en ny anledning til å herse med de de er valgt til å tjene. DERE - politikere, er valgt av folket, til folkets tjenere ... dere skal ivareta folk og fedreland! Ikke løpe kapitalkreftenes ærend. Ikke tro at makten står på oppløpssiden og vinker dere inn og sier: Kom, så skal dere få være med på festen ... Til syvende og sist så sitter vi alle faktisk i samme båt. Og når spillet er slutt skal både bonde og konge tilbake i samme esken. på tide dere begynner å lytte. Dere har tiltvunget dere nok makt nå, og vel så det! Det er faktisk kommet dithen at om en ikke underkaster seg dette totalitære regimet så blir en satt på dør av helsevesenet. Har selv opplevd nettopp det. Denne endringen må ALDRI gjennomføres ... ALDRI!