Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 276624

Dato: 11.04.2023

Forlengelse av pandemi reglene er problematisk i forhold til Grunnloven og menneskerettighetene. Det må være forholdsmessig og ha medisinskfaglig begrunnelse. Uten medisinskfaglig begrunnelse gir dette ingen mening. Regjering må ta inn over seg forskningen fra flere rundt i verden og ta på alvor erfaringene vi alle gjorde oss.