Høringssvar fra Roger

Dato: 10.04.2023

Nei! Dette akksepteres ikke. Dere har vist gjennom deres svikefulle adferd under den planlagte "pandemien" at dere lyver og planlegger å ødelegge liv og helse til landes innbyggere.

dere har underlagt nasjonen under FN' s drakoniske kontroll og Norge tok imot C-19 test utstyr fra WHO i 2017/18, og alle tiltak hadde dere planlagt 10-år i forveien. Lover og forskrifter var svikefullt endret for å hjemle deres maktmisbruk i tråd med IHR ( underorganisasjon) i FN, pandemi definisjonen ble endret fra en faktabasert definisjon til en scenariobasert definisjon uten snev av fakta eller verifisering av grunnlaget.

som frie mennesker velger vi å ikke inngå noen kontraktuell forpliktelse eller aksept for deres maktmisbruk under en koordinert ledelse av FN eller noen annen organisasjon eller person som vil påtvinge frie mennesker tvang, isolasjon eller annen innskrenkning av vår frihet.

dere skal alle stilles for krigsrett og få en rask avretting for deres folkemord og planlagte forgiftning av befolkningen gjennom spraying av luftrommet over Norge, tilsetning av gift i drikkevannet, samt gifttilsetninger i maten.

Nei! Som et fritt menneske tilbakekaller og annulerer jeg alle tiltak jeg har akseptert enten jeg har forstått konsekvensen eller ikke og tar ifra dere alle rettigheter over å styre, diktere, kreve, eller på andre måter tvinge meg og min familie til å følge noen av deres djevelske tvangstiltak .

dere har bevisst ved svikefull adferd lurt oss til å inngå kontrakter, men pga deres svikefulle adferd og intensjon oppheves alle kontrakter med øyeblikkelig virkning.