Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102324

Dato: 02.03.2023

NEI til endring av smittevernloven.

Forslag til endring bryter NORSK LOV og menneskerettigheter!!!