Høringssvar fra Karina fürst

Dato: 10.04.2023

Jeg er ikke enig med endring i dette smittevernloven. Det gir regjeringen alt for stor spillerom for misbruk av makt og begrensning av personlige beslutninger. Absolutt imot dette