Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110336

Dato: 03.03.2023

nei til sånn diktatur dette er brudd på grunnloven og våres menneskerettigheter.