Høringssvar fra Eivind Ajer Olsen

Dato: 30.03.2023

Det er ingen ting ved rådene WHO og regjeringen ga for siste pandemi som tyder på at unntakdslovene bør gjøres permanente. Helsemyndigheter og regjering i Norge unngikk tverrfaglig arbeid og var immune mot kritiske røster, også fra fagpersoner. Regjeringen tok ikke bryet å gå til Stortinget for å få godkjent restriksjonene de innførte, men kjørte heller pressekonferanser som onemanshow og surprise-party. Det var helt useriøst.

Tiltakene har ført til et ras av konkurser, livsverk ruinert, arbeidsledighet, økt fattigdom, rusproblemer og ensomhet. Mye har vi ennå ikke oversikt over, og den største støyten tok barn og unge, som ikke løp noen risiko ved sykdom. Ingen generasjoner før oss kunne funnet på noe så galt.

Det katastrofale er at vi ikke har fått et bedre utbygget helsevesen eller bedre kapasitet ved en ny pandemi, noe som vil medfølge at risiko for at alt stenges ned, er større.

Det er utrygt å samle autoritet på få hender i spørsmål som har så mange utilsiktede følger for individ og samfunn.

Nei takk!

Men det går som vel ved høringen om koronasertifikat.Ingen bryr seg om høringssvarene.