Høringssvar fra Lillian

Dato: 11.04.2023

Karantene er ikke aktuelt. Ikke for diktering av folks egen kropp. Jeg er imot dette forslaget.