Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 774331

Dato: 04.02.2023

Jeg er imot dette. Det gjør at vi beveger oss mer og mer mot en totalitær stat. Måten vi ble isolert under pandemien, stengte grenser og tvangs testing er jeg helt i mot. Mange har blitt psykisk syke etter isoleringen, mange flere tar livet sitt og det påvirket Norges økonomi særdeles dårlig.

Jeg ønsker ikke at en liten gruppe skal bestemme at resten av landet skal isoleres og miste sin bevegelsesfrihet. Spesielt ikke siden Bill Gate allerede snakker om en ny pandemi, kalt SEERS, i 2025.