Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 494408

Dato: 04.02.2023

Dette er jeg helt imot at skal skje. Frihetsberøvelse vil vi ikke ha i Norge.