Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172121

Dato: 28.03.2023

Jeg er sterkt imot det som nå foreslås. Dette strider mot alle fornuftige holdepunkter for å si Norge er et demokrati. Vi vil med dette forslaget kunne miste vår råderett som nasjon. WHO kan med andre ord stenge ned landet våres, ta fra oss bevegelsesfriheten og påtvinge befolkningen gen-terapi (injeksoner som ikke oppfølger kravene til vaksiner) Dette vil vi ikke ha i Norge å det bryter med grunnlovens paragraf 1! Det virker som det er umulig å få til en demokratisk debatt, da blir vel det neste sentral bank digital valuta som forøvrig har vært konspirasjonsteori. Vi har ikke lenger demokrati i Norge dersom dette går gjennom. Vi vil heller ikke ha mer overvåkning å "grønt" sertifikat er det siste vi trenger. Trist å leit.

Hilsen Vidar