Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 196180

Dato: 06.02.2023

Ønsker ingen endring i smittevernloven og helseberedskapsloven!