Høringssvar fra Rita Merete Hansen

Dato: 06.02.2023

Norske styresmakter eier ikke skam.

På tide å innføre direkte folkestyring i og med at de folkevalgte som liksom skal ta avgjørelser på folkets vegne nekter å både spørre folket hva de vil og å handle ut fra hva folket sier de ønsker.

Frata regjeringen all makt og gi den tilbake til folket!