Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143237

Dato: 09.03.2023

Høringsforslaget er innstramming av rettighetene vi har i Grunnloven. Nei til endring.