Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 394875

Dato: 11.04.2023

Uenig i forslaget. Dette strider med folkerettighetene våre. Gå få dere et liv istedenfor å ta livene våre.