Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 278648

Dato: 11.04.2023

Jeg går sterkt i mot forslaget, bl. a om at midlertidig forskrift til smittevernloven gjøres permanent. Under den såkalte pandemien viste myndighetene ikke evne til å vise forholdsmessighet i sine reguleringer, og jeg tror fortsatt de ikke innehar denne kompetansen.