Høringssvar fra E Skautvedt

Dato: 11.04.2023

Regjeringens forslag til endringer i smittevernloven strider mot Grunnloven og vi, folket vil IKKE godta disse forslagene til endring i smittevernloven

Den første korona plandemien viste seg å være like farlig som den årlige influensaen, som beleilig nok glimret med sitt fravær under koronapandemien. Krisemaksimering fra regjeringen, mediene, FHI og helse”ledere” skremte det norske folket til å være uvitende forsøkskaniner for en ikke-godkjent GEN-TEKNOLOGI. Personer i helsevesenet har lidd under press fra arbeidsgivere om å ta “vaksinen” eller flyttes fra sin stilling. Beboere i sykehjem, aldershjem og andre offentlige institusjoner har blitt vaksinert og isolert mot sin vilje.

Unnlatelse fra Regjeringens og Helsedepartementenes side om å informere om at covid-19 “vaksinene” er eksperimentelle og at alle som mottar “vaksinen” deltar i et medisinsk eksperiment, kvalifiserer til tiltale under Nuremberg kodens punkt 1.: Det menneskelige subjektet, altså den som mottar “vaksinen” SKAL ha informasjon om den eksperimentelle metoden, hvor lenge forsøket skal vare, personen skal ha samtykkekompetanse, skal ha mulighet til fritt valg uten å bli tvunget, lurt, overtalt, og skal ha tilstrekkelig forståelse for elementene som omfattes av forsøket.

FRIVILLIG SAMTYKKE ER ESSENSIELT, og da ingen har mottatt denne informasjonen i forkant av eksperimentet, har de derfor heller ikke hatt mulighet til å samtykke, og har blitt lurt til å “delta” i eksperimentet. Regjeringen og Helsedepartementet har hatt tilgang, som alle oss andre, til informasjon om skadevirkningene fra “vaksinen”, som inkluderer slag, betennelse i hjertet, aggressiv kreft, spontanabort, menstruasjonsproblemer, infertilitet, nerveskader, død og en mengde andre permanente skader.

Nuremberg kodens punkt 2: Eksperimentet skal være til nytte og gode for samfunnet, og det skal ikke finnes andre medisiner eller metoder, og forsøket skal ikke være tilfeldig eller unødvendig av natur.

Mange leger testet tidlig Hydroksyklorokin og Ivermektin mot covid 19, med stort hell, men ble tvunget til å tie stille, eller miste legeautorisasjonen. Et utall mennesker i Norge og i resten av verden har dødd eller fått permanente skader fordi Den Norske Regjeringen har nektet mennesker å prøve disse medisinene som begge står på WHO sin liste over essensielle medikamenter, de er utprøvet siden 1975 (Ivermectin) og 1955 (Hydroksyklorokin) og har vist seg å være trygge i bruk. Disse medikamentene har ikke lengre patentbeskyttelse, noe som betyr at de er billige å produsere, og dette er selvsagt ikke i farmasøytisk industri sin interesse-de vil tjene penger på nye og patenterte produkter.

Man skal ikke glemme at WHO´s nest største bidragsyter er Bill og Melinda Gates Foundation, som også har eierandeler i Pfizer, Moderna og andre produsenter av Covid-19 relaterte medikamenter og “vaksiner”. Norge er på nr 12 i listen (2020-2021) over de 20 største økonomiske bidragsyterne til WHO. Regjeringen stjeler altså våre skattepenger for å finansiere folkemord.

DETTE GODTAR VI IKKE!

https://www.who.int/about/funding/contributors