Høringssvar fra Ann Elin Mebust

Dato: 05.02.2023

Nei! til dette! I siste 2,5 år har det vært en feilslått politikk hvilket gjelder smittevern. Barn, unge og eldre spesielt er blitt frarøvet sine liv. Dette har gått utover psyken og det fysiske til folk. Hvor er helsegevinsten i dette?
Ønsker vi fremdeles å ha et samfunn som er i drift og mennesker som har noe å gå til? Ja da må vi fortsette å ha et samfunn som er i drift hvor folk er samfunnsnyttige!