Høringssvar fra Veronica Sætre

Dato: 11.04.2023

NEI til endring av smittevernloven!