Høringssvar fra Tor Bærland

Dato: 06.04.2023

Regjeringen skal ikke ha denne retten.

Regjering - OG storting har allerede vist at de ikke er tillitsverdige når det gjelder pandemi-erklæringer.

Den ELENDIGE håndteringen av covid 19 og det faktum at folk ble presset til å ta sprøyter som har øket overdødeligheten dramatisk i ettertid, bevitner dette.

NEI til denne lovgivningen!!