Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116741

Dato: 03.03.2023

Nå må myndighetene begynne å høre på hva folket mener. Vi får anledning til å skrive høringssvar, men virker som det hele bare er skuespill. Vår mening tillegges ingen vekt. Det er ikke slik et demokrati fungerer.

Jeg støtter ikke forslaget da det bryter med norsk lov og menneskerettighetene. Vi skal ikke segrere mennesker eller overstyre folks selvråderett over egen kropp og helse. Nå må galskapen ta slutt.