Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 250125

Dato: 10.04.2023

Dette lovforslaget strider med Grunnloven. Svarer Nei!