Høringssvar fra Terje Riis

Dato: 29.03.2023

Vennligst ta til fornuft!!!

Finn tilbake til tiltak som styrker den gamene nordmann og kvinne, gi ikke mer avkall på våre demokratiske (hmmm) rettigheter.

Banker uten cash, koronapoliti, salg av allmenne verdier...skal dette aldri ta slutt?

Hilsen

Terje Riis