Høringssvar fra Hilde Bjørheim

Dato: 11.04.2023

Nei til dette lovforslag. Nei til endring i Grunnloven og menneskerettighetene våre