Høringssvar fra Snorre

Dato: 10.04.2023

Jeg ønsker å beholde min opprinnelige menneske rettigheter og vil ha høringen avslått.