Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 439214

Dato: 11.02.2023

Jeg stemmer NEI!