Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341388

Dato: 08.02.2023

NEI til dette! Verken Konge eller stat bestemmer min frihet.