Høringssvar fra Richard Persen

Dato: 07.02.2023

Høringssvaret er lagt ved som PDF.

Vedlegg