Høringssvar fra Solveig Pelosof

Dato: 12.03.2023

Mitt svar er NEI NEI

Jeg reagerer på at det her er blandet inn to forskjellige emner i høringen.

isolasjon er et inngrep i privatlivet og for den frie ferdsel. Dette har vist seg å være en psykisk påkjennelse for folk flest.

At Norge blir styrt ( uten folkevalg) av internasjonale private og delvis private aktører er ikke demokratisk, og er i strid med Grunnloven.

Når det gjelder medisinsk utstyr, så hører dette til en annen høring, om ikke pandemier utløses av profitt-hensyn, da.

Myndigheten og Medisinsk ekspertise skal ikke ha samme rolle. 

Mitt svar er NEI, og unntakstilstanden har vart lenge nok.