Høringssvar fra Tove Hallquist

Dato: 10.04.2023

Sier absolutt NEI til at det skal bli en permanent lov....