Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 166461

Dato: 06.02.2023

Nei er mitt svar.