Høringssvar fra Jørgen Fordelsen

Dato: 11.04.2023

Med tanke på hvordan myndighetene allerede med koronapandemien har vist, uten vitenskap og med ren forutinntatthet, hvordan en lite allmennfarlig sykdom kan hauses opp, fremstilles og brukes som påskudd for å innføre slike totalitære tilstander som dette forslaget åpner for videreførelse av - er det absurd at forslaget i det hele tatt videreføres den dag i dag.

Forslaget legger tilrette for at myndighetene kan definere lite allmennfarlige sykdomer som allmennfarlige og så innføre totalitære tiltak på bakgrunn av et slikt feilslutet og uvitenskapelig premiss.

Det legges altså til rette med forslaget for helt uhørt maktimisbruk.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/02/21/195826879/virusforsker-mener-studie-viser-at-corona-ikke-bor-vaere-allmennfarlig-sykdom