Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 851315

Dato: 02.03.2023

Jeg stemmer i mot dette forslaget da jeg mener dette vil konsolidere makt over menneskers suverenitet, kloppslige anatomi og menneskerettigheter. Klok av skade etter den siste pandemihåndteringen er dette absolutt helt uhørt å foreslå. Helse og valg av adekvat behandling er et individuelt og personlig ansvar.